Fietstocht 2012


Muzikaal onthaal en nog even een glaasje

Jaarvergadering 21 maart 2012

Hierbij werden twee leden door de voorzitter Lida Rekers gehuldigd met hun 15 jarig lidmaatschap. Voorzitter Lida Rekers trad af en werd opgevolgd door Hermien Leferink.