Historie

In 1983 ontstond het idee dat Wierden de behoefte had aan een vrouwenkoor dat een gevarieerder repertoire had dan een christelijk koor. Op 25 mei 1983 werd de doelstelling, ontspanning door het beoefenen van zang, notarieel vastgelegd.
Er werd een muziekcommissie gevoerd en Andrea Kootstra begeleidde de dames op de piano. Het allereerste optreden van het koor was op de zilveren bruiloft van dirigent Dick Jagt. Op de foto hieronder, genomen tijdens het feest, is te zien dat het koor toe was aan een kledingcommissie. Er werd voortaan gezongen in een donkerblauwe rok en een ecru-kleurige blouse.


Op de bruiloft van Dick Jagt

In 1984 werd naar het eerste officiële optreden toegewerkt: de medewerking aan de zangaubade ter gelegenheid van Koninginnedag 1984 en op 17 november van dat jaar volgt het eerste concert samen met het Algemeen Wierdens Mannenkoor.

In 1985 volgden concerten voor de ziekenomroep, het Bevrijdingsconcert en de Volkskerstzang. In zwembad "De Kolk" werd zelfs een "nat concert" gehouden. In 1986 werd de eerste bazar gehouden. Mede om de kas te spekken, maar natuurlijk ook voor de gezelligheid. Optredens waren er ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van "Het Anker", het toenmalige repetitiegebouw en een optreden in het teken van het 100-jarig bestaan van de KBZON (zangbond).
Bij het eerste lustrum werd de mintkleurige blouse gepresenteerd. De kleurkeuze had wel wat voeten in aarde, maar het eindresultaat mocht er zijn! Tijdens het lustrumconcert zong gastsopraan Lida Rekers en was er een optreden van tenor Theo Overgoor. Ook het Algemeen Wierdens Mannenkoor verzorgde enkele koorwerken.


1984

In november 1988 werd voor het eerst deelgenomen aan het Internationaal Zangconcours te Heythuysen (L). Het koor behaalde de eerste prijs in de klasse A. De goede afloop werd gevierd met een boottocht en een feestelijk diner op de terugreis.
Het bestuur zat ondertussen niet stil en discussieerde over de moeilijkheidsgraad van de stukken en over het instellen van een ziekenpot. In 1990 besloot Thelma Huften na 6 jaar voorzitterschap te stoppen. Er werd op 24 maart een luisteravond georganiseerd in Het Anker onder de noemer "Muzikale rondreis door verschillende landen. Jolien Meijer, die het koor begeleidde op de piano nam afscheid wegens haar studie. Samen met haar opvolgster, Maureen Bonvanie, nam het koor deel in de klasse 2A van het concours te Heythuysen. Een tweede plaats werd behaald.


Leden van het eerste uur (1993)

In 1991 gingen stemmen op om een gemengd koor te vormen. Het bestuur bereidde ondertussen een concert voor in november van dat jaar in het teken van het Mozart-jaar. De titel van het concert werd "Mozart en tijdgenoten". Lida Rekers en het Algemeen Almelos Mannenkoor waren te gast en Roel Praas begeleidde de beide koren op de piano. Samen met het mannenkoor werd het Ave Verum Corpus ten gehore gebracht als afsluiting van het concert.
Op 8 december werkten de dames mee aan een unieke muziekmiddag bij de firma Urenco te Almelo.
In het begin van 1992 werd het idee van een gemengd koor weer vaarwel gezegd, omdat te weinig heren werden gevonden.
In 1992 werden concerten gegeven in 't Meulenbelt te Almelo en werd medewerking verleend aan een nieuwjaarsconcert samen met het Almelo's Mannenkoor. In dat jaar was het helaas ook dat het koor twee leden ontvielen door overlijden.


10-jarig bestaan (1993)

In 1993 bestond het AWV tien jaar en dat werd gevierd met een jubileumconcert en de grote zaal van Het Anker. Met behulp van dirigent Dick Jagt, pianist Roel Praas en tenor Bert Sies werd een, volgens de krant, "pittig" concert gegeven. Tussendoor werd een optreden gegeven door het duo Hiddink-Schreurs en door leden van de dansschool Kolmschot uit Oldenzaal. Na afloop van het concert was er gelegenheid tot dansen op muziek van de heer Wigger. Daarnaast werd een special jubileumkrant verspreid in Wierden.


8 oktober 1994

Op 8 oktober 1994 werd meegedaan aan een zangconcours in Aarle-Rixtel. De dames werden eerste in de tweede klasse. Het juryrapport noemde de zangprestaties van het koor "fris en levendig". Het AWV werd verder gecomplimenteerd vanwege het "van buiten zingen".
Op 10 november 1996 behaalde het koor in Heythuysen de eerste prijs in de klasse 1 van afdeling B.
Op zaterdag 14 maart 1998 gaf het koor een concert ter gelegenheid van haar derde lustrum. De dames presenteerden zich in hun nieuwe concertkleding. Medewerking werd verleend door soliste Astrid Vester uit Wierden. Tevens werkten mee pianist Roel Praas en het Regionaal Accordeon Orkest uit Neede.


14 maart 1998 (klik voor een grotere versie)

In de tussentijd moesten de repetities worden verplaatst naar "Het Ontmoetingscentrum" aan de Spoorstraat in Wierden. Het Anker werd door de gemeente verkocht met als gevolg dat de zaalhuur wat te pittig geprijsd werd.
In 2001 nam dirigent Dick Jagt afscheid. Na een interim-dirigentschap van Frans Heijdemann, nam op 1 januari 2002 Ans Alink de leiding van het koor over. Sinds 2002 heeft het AWV ook een eigen internetsite met foto's, nieuws en informatie.


21 maart 2003 (klik voor een grotere versie)

Op 5 april 2008 vierde het Algemeen Wierdens Vrouwenkoor haar 25-jarig bestaan met een groot lustrumconcert.


februari 2008 (klik voor een grotere versie)

Ter gelegenheid van ons 25-jarig bestaan zijn we een weekend naar Maastricht geweest. Daar zijn een aantal leden met André Rieu op de foto gegaan.


uitje 25-jarig bestaan

Op 16 maart 2013 bestonden we 30 jaar. Ter gelegenheid daarvan hebben we een concert georganiseerd.


In het kader van het jubileumjaar hebben wij op 20 april 2013 deelgenomen aan het concert van de Koninklijke Bond van Zang- en Oratorium verenigingen in Nederland. Deze bond vierde dit jaar het 125-jarig bestaan. Aansluitend hebben we een uitstapje gemaakt naar het kijk- en luistermuseum in Bennekom. De dag werd afgesloten met een gezellig diner.